FAQ

Získajte odpovede na najčastejšie otázky

Všeobecné otázky týkajúce sa nášho nástroje pre kontrolu plagiátorstva

Nahrané dokumenty nie sú do našej databázy začlenené bez súhlasu používateľa. Zoberte na vedomie, že iné nástroje na kontrolu plagiátorstva (najmä bezplatné), začlenia vašu prácu do svojej databázy.

Nie. Náš nástroj pre kontrolu plagiátorstva môžete používať v úplnej dôvere ohľadom dôvernosti.

Nie. Neexistujú žiadne obmedzenia pre používanie nášho systému. Naopak ponúkame možnosť skontrolovať dokumenty napísané v akomkoľvek jazyku, vrátane dokumentov, ktoré obsahujú viac ako jeden jazyk. Naše algoritmy dokážu nájsť parafrázované zhody a dobré aj zlé citácie. Prečítajte si viac o našich jedinečných funkciách tu

Náš nástroj pre kontrolu plagiátorstva je otvorený všetkým.

Naše algoritmy detekcie plagiátov detekujú viac - nielen kopírovanie a vkladanie, ale parafrázované plagiátorstvo a aj dobré a zlé citácie. K tomuto dátumu nepoznáme žiadnu ďalšiu službu detekcie plagiátov, ktorá by do hľadania kombinovala toľko faktorov ako naše. Nezahŕňame žiadne nahrané dokumenty do našej databázy; užívatelia majú úplnú bezpečnosť a dôvernosť. Na nahrávanie dokumentov nemáme žiadne obmedzenia. Žiadne obmedzené nahrávanie za deň, dĺžka práce alebo dlhotrvajúca kontrola. Porovnávame nahrané dokumenty s viac než 14 biliónmi webových stránok, kníh, periodík, článkov, študentských prác a správ. Máme najväčšiu porovnávaciu základňu na svete. Náš systém má vylepšené hodnotenie konečných výsledkov.

Nástroj pre kontrolu plagiátorstva - často kladené otázky
Nástroj pre kontrolu plagiátorstva - otázky

Samotný nástroj pre kontrolu plagiátorstva

Náš nástroj pre kontrolu plagiátorstva porovnáva každý nahraný príspevok s viac ako 14 biliónmi webových stránok, kníh, článkov, študentských prác a ďalších materiálov. Aby bolo možné skontrolovať prácu, budete musieť minúť kredity. Môžete nahrať prácu ľubovoľnej veľkosti (v stránkach). Akonáhle je kontrola zahájená, vaše výsledky budú hotové v priebehu niekoľkých minút (časy kontroly sa môžu líšiť a niektoré prípady môžu trvať dlhšie ako zvyčajne). Akonáhle je kontrola dokončená, uvidíte:

- skóre podobnosti a koncentrácie.

- podrobná správa so zvýraznenými podobnosťami a odkazy na ich zdroje.

Náš nástroj pre kontrolu plagiátorstva porovnáva nahrané dokumenty s viac ako 14 biliónmi webových stránok, kníh, článkov, periodík, správ, výskumných prác a študentských prác. Jedná sa o najväčšiu uvedenú základňu medzi službami detekcie plagiátov po celom svete.

Môžete nahrávať formáty .docx, .doc, .pdf, .odt, .rtf, .pages.

Výsledky

Dostanete nasledujúce:

Skóre podobnosti. Toto skóre ukazuje množstvo možná plagiarizovaného textu v porovnaní so všetkými ostatnými textami. Napríklad 50 % znamená, že polovica vášho dokumentu je podobná originálnej práci.

Koncentračné skóre. Toto skóre ukazuje, ako sú zhody v práci rozdelené. Nízke skóre znamená, že zhody sú v malých vetách (s nízkou pravdepodobnosťou plagiátu). Vysoké skóre upozorňuje, že zhody sú veľké a najpravdepodobnejšie ide o plagiát.

Zvýraznené zhody. Príslušný text bude farebný, takže je pre vás jednoduchšie sústrediť sa na najkritickejšie časti dokumentu.

Pôvodné zdroje. Všetky zhody budú mať odkazy na ich pôvodné zdroje.

Existujú dva spôsoby, ako sa vysporiadať s plagiátorstvom; buď správne citujte plagiátové vety, alebo ich úplne odstráňte zo svojej práce.

Odporúčame neprekročiť skóre podobnosti 5 % a nie viac ako jednohviezdičkové skóre koncentrácie. Dôvodom je to, že vo väčšine prípadov sa zhody až 5 % považujú za „technické“ (veľa široko používaných fráz, napríklad „Spojené štáty americké“). Ak zaznamenáte viac, než je odporúčané, vykonajte nejaké zmeny a znova skontrolujte svoju prácu.

Nástroj pre kontrolu plagiátorstva - opýtať sa