Všeobecné otázky

Nahrané dokumenty nikdy nie sú zahrnuté do našej databázy bez súhlasu používateľa.

Nie. Náš nástroj môžete používať s absolútnou istotou dôvernosti.
Nie. Neexistujú žiadne obmedzenia. Naopak, ponúkame možnosť skontrolovať dokumenty písané v rôznych jazykoch. Navyše, naše algoritmy sú schopné nájsť zhody parafrázovania, správne aj nesprávne citácie.
Prečítajte si viac o jedinečných funkciách tu..
Náš nástroj na odhaľovanie plagiátorstva môže slobodne používať hocikto.
  • Naše algoritmy dokážu odhaliť viac – nie iba plagiátorstvo na princípe kopírovať & vložiť, ale aj parafrázované plagiátorstvo a taktiež správne aj nesprávne citácie. Doteraz sme nemali možnosť vidieť iný systém na odhaľovanie plagiátorstva, ktorý dokáže odhaliť viac než ten náš.
  • Do našej databázy nezahŕňame žiadne nahrané dokumenty.
  • Neobmedzujeme vás pri nahrávaní dokumentov (žiadne limitované počty nahraných dokumentov za deň, obmedzenie dĺžky dokumentu či zdĺhavá kontrola).
  • Dokumenty porovnávame s viac ako 14 triliónmi webových stránok, kníh, periodík, článkov, študentských prác či reportov. Tým sme najväčšou porovnávacou databázou na celom svete.
  • Používame obšírne hodnotenie výsledkov.
Kredity si môžete kúpiť alebo ich získať zadarmo. Pre kúpu kreditov sa jednoducho prihláste do systému a zakúpte si ich. Ak ich chcete získať zadarmo, šírte informácie o našom nástroji na sociálnych médiách (napr. Facebook, Twitter či Google+). Všetky možnosti môžete vidieť po prihlásení do systému.

Nástroj na odhaľovanie plagiátorstva

Náš nástroj porovnáva každý nahraný dokument s viac než 14 triliónmi webových stránok, kníh, článkov, študentských prác a iných materiálov. Aby ste si mohli skontrolovať dokument, musíte použiť kredity. Môžete si ich kúpiť alebo ich získať zadarmo – šírením informácií o našom systéme na kontrolu plagiátorstva na sociálnych platformách (ako Facebook, Twitter).

Do systému môžete nahrať dokument akejkoľvek veľkosti (v stranách). Po začatí kontroly budete mať k dispozícii výsledky behom pár minút (v niektorých prípadoch sa môže stať, že budete čakať trochu dlhšie). Hneď po dokončení kontroly sa dozviete:

Náš nástroj porovnáva dokumenty s viac ako 14 triliónmi webových stránok, kníh, periodík, článkov, reportov, výskumných či študentských prác. Tým sme najväčšou porovnávacou databázou na celom svete.
Do systému môžete nahrať dokumenty formátu doc, docx či odt.

Výsledky

Budú vám doručené nasledovné informácie:

  • Skóre podobnosti.. Toto skóre ukazuje pomer pravdepodobného plagiátorského textu v porovnaní s celým textom. Napríklad, 50 % znamená, že polovica vášho textu je podobná originálnym dokumentom.
  • Skóre koncentrácie. Tento výsledok ukazuje, koľko zhôd sa v celej práci nachádza. Nízke skóre ukazuje, že zhody sú iba malé vety (s nízkou pravdepodobnosťou ich plagiátorstva). Vysoké skóre značí, že zhody sú veľké s veľkou pravdepodobnosťou sú plagiátom.
  • Zvýraznené zhody. Zhodný text sa zafarbí, aby bolo pre vás jednoduchšie venovať pozornosť riskantným častiam dokumentu
  • Originálne zdroje. Všetkým zhodám budú priradené ich originálne zdroje.
Existujú dve možnosti, čo robiť: citovať vety, ktoré boli určené ako plagiát, alebo ich z dokumentu kompletne odstrániť.

Na odstránenie plagiátov v dokumente môžete použiť náš online nástroj na editovanie.

Odporúčame neprekročiť hranicu 5 % skóre podobnosti a neprekročiť jednu hviezdu v rámci skóre koncentrácie. Dôvodom je fakt, že väčšina prípadov so zhodou viac než 5 % je považovaných za „technické“ (obšírnejšie používané fráz a pod., napríklad „Spojené štáty americké“). Ak dosiahnete počet zhôd vyšší než je odporúčané, skontrolujte si vašu prácu ešte raz.
Často kladené otázky

Prezrite si ďalšie funkcie nášho systému na odhaľovanie plagiátorstva tu!