FUNKCIE NÁŠHO SYSTÉMU NA KONTROLU PLAGIÁTORSTVA

Prepracované vyhodnocovanie

Plagiarism checker scores
Arrow
  • Hodnotenie podobnosti. Všetky výsledky sú k dispozícii s detailným hodnotením podobnosti. Toto hodnotenie ukazuje, aký podiel zhôd sa v danom dokumente nachádza.
  • Skóre rizika plagiátorstva. Unikátne. Toto hodnotenie zobrazuje riziko plagiátorstva vo vašom dokumente. Čím sú väčšie podobnosti, tým je väčšie riziko plagiátorstva. Náš výskum dokázal, že toto hodnotenie určuje pravdepodobnosť plagiátorstva v dokumente na 94 %. Aj to je dôvod, prečo majú používatelia radi tento výsledok – pretože pri veľkom skóre podobnosti nemusí vyhodnotiť žiadne plagiátorstvo, čo platí aj naopak.
  • Parafrázy. Unikátne. Ukazuje počet parafráz v dokumente. Parafrázovanie môže ukázať možné plagiátorstvo, aj keď nie je plagiát presne spárovaný. Vyvarujte sa vysokému skóre parafrázovania.
  • Nesprávne citácie. Unikátne. Ukazuje, koľko nesprávnych citácií sa nachádza v dokumente. Je v poriadku používať citácie, no nemali by byť súčasťou veľkých zhôd.
  • Zhody. Unikátne. Toto číslo reprezentuje všetky prípady nájdených zhôd.
Arrow

Zvýraznené zhody

Po nájdení zhôd sa zvýrazní množstvo dát. Náš systém na kontrolu plagiátorstva zvýrazňuje podobnosti, parafrázy, správne a nesprávne citácie. K dispozícii vám bude veľa informácií, ktoré vám pomôžu vytvoriť z vašej práce skutočne dobrý dokument. Všimnite si, že dobré citácie sa zvýraznia zelenou farbou, parafrázy oranžovou a nesprávne citácie fialovou.

Plagiarism checker highlight
Plagiarism checker sources

Viditeľné zdroje

Náš systém vloží odkazy do všetkých zvýraznených častí dokumentu. Tieto odkazy môžete použiť na to, aby ste mohli správne odcitovať zvýraznené časti. Ak si myslíte, že sú vaše citácie uvedené správne, budete si môcť jednoducho overiť , že sa nachádzajú v každej zhodnej časti. To vám umožní dokument rýchlo vyhodnotiť, opraviť a uistiť sa, že je všetko v poriadku.

Arrow down left
Arrow down right
Plagiarism checker filters

Detekcia parafráz Unikátne

Naša rozšírená technológia na detekciu plagiátorstva je schopná nájsť nielen plagiátorstvo na princípe kopírovať & vložiť, ale aj parafrázované plagiátorstvo. Parafrázovanie môže ukázať možné plagiátorstvo, i keď nie je nájdená presná zhoda. Vyvarujte sa vysokému skóre parafrázovania.

Detekcia nesprávnych citácií Unikátne

Niektoré citácie môžu byť učiteľmi rozpoznané ako plagiáty. Aby ste sa vyhli nepríjemným dôsledkom, je dôležité skontrolovať si vo vašom dokumente správnosť citovania. Náš systém vám umožní vidieť, ktoré citácie sú správne – budú označené zelenou farbou. Takisto označí citácie rozpoznané ako plagiáty – fialovou farbou, a tak budete jednoznačne vedieť, ktoré citácie je nutné opraviť. Táto funkcia je pre náš systém unikátna – žiadny iný systém neposkytuje možnosť takéhoto spôsobu vyhodnocovania správnosti citovania.

Plagirism checker formatting
Arrow
Arrow
Plagarism checker editor

Viacjazyčná detekcia
 Unikátne

Je vaša práca napísaná vo viacerých jazykoch? Náš systém si ľahko poradí aj s týmto. Ešte sme vám nespomínali obrovské skúsenosti v práci s viacjazyčnými službami na detekciu plagiátorstva? Náš systém je uznávaným medzinárodným systémom na detekciu plagiátorstva v niekoľkých krajinách.

Online editor Unikátne

S naším online editorom nemusíte váš dokument opätovne nahrávať do systému po každej oprave. Potom, ako ho raz nahráte, môžete ho online opravovať, kontrolovať a stiahnuť si najnovšie upravenú verziu s nezmeneným rozložením, obrázkami a štruktúrou dát presne tak, ako obsahoval jeho originál.

Plagarism checker online editor
Arrow
Arrow down right
Check plagiarism from anywhere

Nahrávanie dokumentu kdekoľvek Unikátne

Proces nahrávania dokumentu je skvele zjednodušený. Môžete ho nahrať cez klasické tlačidlo Nahrať. Do systému je možné nahrať viacero dokumentov naraz. Alebo stačí iba pretiahnuť dokument z plochy na ktorékoľvek miesto na našej stránke.

Niekoľko ďalších unikátnych funkcií nášho systému

Big data

Náš detekčný systém porovná váš dokument s viac než 14 triliónmi webstránok, článkov, novín, kníh a periodík. Je oficiálne najlepší, čo sa týka veľkostí dát naprieč všetkými svetovými službami na detekciu plagiátorstva. A to neustále napreduje každým dňom.

Zachováva pôvodný formát

Prezrite, upravte či stiahnite si editovanú verziu vášho dokumentu v pôvodnom formáte. Náš systém zachováva všetky obrázky, štruktúru a rozhranie pôvodného dokumentu. Všetky časti dokumentu tak budú vždy na správnom mieste – presne tam, kde majú byť.

Možnosť neplatenej verzie systému

Napriek tomu, že je náš systém na kontrolu plagiátorstva platenou službou, ponúkame vám aj jeho neplatenú verziu. Pomôžte nám šíriť informácie o našom systéme a my sa vám odvďačíme bezplatnou kontrolou plagiátorstva. Zaregistrujte sa – všetky detaily sú vovnútri!