Kontrola plagiátorstva zadarmo

Zistite, ako zabezpečíme bezplatnú kontrolu plagiátorstva pre našich užívateľov

Kontrola plagiátorstva zadarmo

Určité skupiny užívateľov môžu v určitých prípadoch získať bezplatné možnosti v našom nástroji na kontrolu plagiátorstva. Poskytujeme bezplatný účet pre:

1. Pedagógovia (plná funkčnosť)

2. Štandardní užívatelia (čiastočná funkčnosť)

Kontrola plagiátorstva zadarmo

Aké možnosti kontroly plagiátorstva zadarmo získate

Ako pedagóg alebo prémiový užívateľ

Rýchla kontrola plagiátorstva

Podrobná kontrola plagiátorstva

Správa o plagiátorstve

Webové databázy

Databáza odborných článkov

Kontrola v reálnom čase

Ako štandardný používateľ

Rýchla kontrola plagiátorstva

Podrobná kontrola plagiátorstva

Správa o plagiátorstve

Webové databázy

Databáza odborných článkov

Kontrola v reálnom čase

Rýchla kontrola plagiátorstva

Táto funkcia umožňuje používateľom rýchlo vyhodnotiť ich práce. Ako rýchlo služba funguje? Vo väčšine prípadov skontroluje práce počas niekoľkých sekúnd, takže nebudete strácať čas čakaním na približné skóre plagiátorstva.

Táto funkcia umožňuje používateľom rýchlo vyhodnotiť ich práce. Ako rýchlo služba funguje? Vo väčšine prípadov skontroluje práce počas niekoľkých sekúnd, takže nebudete strácať čas čakaním na približné skóre plagiátorstva.

Podrobná kontrola plagiátorstva

Podrobná kontrola plagiátorstva

Možnosť podrobné kontroly plagiátov váš súbor dôkladne overí. Táto možnosť vám poskytne presné skóre plagiátorstva vrátane priloženej správy o podobnosti.

Podrobná kontrola plagiátorstva je podrobnejšia v porovnaní s rýchlou kontrolou. Podrobná kontrola plagiátorstva však trvá dlhšie.


Správa o plagiátorstve

Správa o plagiátorstve zobrazuje váš dokument so zvýraznenými podobnosťami.

Správa o plagiátorstve je užitočná, ak chcete zistiť, na ktorých miestach boli vo vašom dokumente nájdené podobnosti.

Správa o plagiátorstve

Webové databázy

Webové databázy

Naše vyhľadávanie rozlišujeme podľa zberu dát. Štandardná kontrola zahŕňa vyhľadávanie vo webovej databáze. To všetko znamená, že váš príspevok bude porovnaný s miliardami webových stránok, článkov, encyklopédií, časopisov, kníh.


Databáza odborných článkov

Databáza vedeckých článkov je jedinečná databáza s viac ako 80 miliónmi vedeckých článkov od najpopulárnejších vedeckých vydavateľov.

Keď máte túto možnosť povolenú, budete porovnávať príspevky s článkami takých vydavateľov, ako sú Oxford University Press, De Gruyter, EBSCO, Springer, Wiley, Ingram a ďalšie.

Databáza odborných článkov

Kontrola v reálnom čase

Kontrola v reálnom čase

Toto je mimoriadne užitočná funkcia, ktorá používateľom umožňuje porovnať ich dokumenty s novo publikovanými článkami.

Nájdeme podobnosti s príspevkami, ktoré boli na populárnych webových stránkach publikované len iba 10 minút alebo menej.