ŠTATISTIKY PLAGIÁTORSTVA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH A V EURÓPE

Plag.sk je jediný poskytovateľ štatistických dát súvisiacich s plagiátorstvom pre európske aj americké inštitúcie. Štatistiky plagiátorstva poskytujeme takisto pre verejnosť. Nižšie si môžete prezrieť niekoľko máp týkajúcich sa štatistík o plagiátorstve v Európe a USA.

Všetky dáta sa zakladajú na dokumentoch, ktoré nahrali samotní používatelia. Poskytujeme iba štatisticky relevantné dáta, kde tolerancia chýb nepresahuje 10 % s mierou spoľahlivosti na úrovni 95 %. Zverejnené dáta pochádzajú z roku 2014.

Štatistiky plagiátorstva v Európe

Štatistiky plagiátorstva v EurópeMedzi jednotlivými európskymi krajinami existuje veľký rozdiel v štatistikách o plagiátorstve. Hodnotenie plagiátorstva sa líši od 26,1 % v Rumunsku po 4,7 % v Dánsku vyzývajúc, že sa dá spraviť mnoho, aby tieto hodnoty klesli.

Takisto sme si všimli niektoré tendencie v hodnotení plagiátorstva v porovnaní s klimatickými podmienkami a prosperitou krajín.

Ľudia žijúci v krajinách s teplejšou klímou, ako je Taliansko, Španielsko, Grécko, Portugalsko, zvyknú vyrábať plagiáty vo väčšej miere než ľudia z chladnejších krajín (Nórsko, Švédsko, Veľká Británia či Fínsko).

Ďalší zjavný aspekt je, že hodnota plagiátorstva je väčšia v chudobnejších krajinách, akými sú Rumunsko, Bulharsko, Litva a Rusko. Ľudia z týchto krajín zahŕňajú viac neoriginálnejšieho obsahu do svojich prác než ľudia z bohatších krajín.

Priemerná hodnota plagiátorstva všetkých hodnotených krajín spočíva na úrovni 15,4 %. V porovnaní s Dánskom je zrejmá neprijateľná situácia plagiátorstva v celej Európe. Dá sa spraviť veľa, aby sme tento stav zlepšili.

Error: map with the specified ID doesn't exist!

Plagiátorstvo v USA

Plagiátorstvo v USARovnako ako v Európe, aj v USA je v plagiátorstve medzi jednotlivými štátmi veľký rozdiel. Miera plagiátorstva sa líši od 6,4 % v severozápadnom štáte Vermont do 24,2 % v južnom štáte Louisiana. Taký veľký rozdiel nám ukazuje kapacitu na zníženie plagiátorstva naprieč USA.

Najhoršia situácia plagiátorstva existuje v juhozápadnej a juhovýchodnej časti USA. Na juhozápade USA sa miera podobnosti líši od 9,4 % v Marylande do 24,2 % v Louisiane, v priemere je to 15,9 %.

V juhozápadnej časti USA je štatistický priemer plagiátorstva ešte vyšší – na úrovni 18,8 %. Najnižšia hranica je v Oklahome (14,0 %) a najvyššia v Texase (21,8 %).

Štatistiky sú lepšie v západnej časti USA. S priemerom 13,8 % na západe ukazuje jednoznačne nižšiu mieru podobností nájdenú v nahraných dokumentoch. Mali by sme pripomenúť, že južné štáty majú vyššiu tendenciu na zhody v dokumentoch. Táto tendencia je podobná južným štátom Európy, ako je Španielsko, Taliansko či Grécko, ktoré majú takisto vyššiu mieru zhôd.

Stredozápadné a severovýchodné časti majú v súlade s touto tendenciou nižšiu úroveň plagiátorstva. Priemerná hodnota plagiátorstva na stredozápade spočíva na úrovni 12,7 %, dosahujúc najnižšiu hranicu vo Wisconsine (6,7 %). Priemerná hodnota plagiátorstva na severovýchode je 10 %, čím dosahuje najnižšiu hodnotu spomedzi celých Spojených štátov.

Veľký rozdiel medzi týmito hodnotami nám ukazuje potenciál, ktorý môže byť  v písaných dokumentoch znížený vo všetkých krajinách USA.

Error: map with the specified ID doesn't exist!
Prezrite si naše služby na odhaľovanie plagiátorstva tu!