Podmienky používania

Naposledy aktualizované 20.10.2015

Tento dokument vysvetľuje Podmienky používania, za akých môžete používať plag.sk. Používaním plag.sk súhlasíte s týmito podmienkami a ste nimi oficiálne viazaní.

Plag.sk môže kedykoľvek zmeniť tieto podmienky na základe vlastného uváženia, a to aktualizáciou tejto stránky. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať jej nové verzie. Nepoužívajte plag.sk, ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania.

O Podmienkach používania

Plag.sk netvrdí, že jeho produkty a služby sú vhodné pre akýkoľvek konkrétny účel či publikum alebo že môže byť stiahnutý mimo územia USA. Prístup nemusí byť oprávnený pre isté osoby alebo právomoci. Plag.sk nie je zodpovedný za škody a tvrdenia, ktoré môžu plynúť z nezákonného alebo nevhodného prístupu k materiálom. Opäť upozorňujeme, že na stránku pristupuje na vlastné riziko.

Akékoľvek právne otázky a tvrdenia spojené s používaním plag.sk sa výhradne riadia a spravujú podľa zákonov a súdov Litvy a Európskej únie. Používaním plag.sk, jeho produktov a služieb súhlasíte s tým, že sa neodvolateľne zriekate akýchkoľvek námietok, ktoré môžete mať na tomto mieste a osobne súhlasíte s právomocou na tomto mieste.

Pokiaľ považujete niektoré ustanovenia v Podmienkach používania za neplatné, neplatnosť tohto ustanovenia nemá vplyv na platnosť zvyšných častí, ktoré zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Plag.sk nebude vymáhať akékoľvek ustanovenia Podmienok používania ani sa vzdávať svojho práva na budúce vymáhanie. Len preto, že nebudeme konať okamžite neznamená, že nebudeme konať vôbec.

Tieto Podmienky používania a Zásady ochrany súkromia tvoria kompletnú zmluvu medzi vami a plag.sk.

Používanie plag.sk

Počas používania plag.sk môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných informácií, akými sú vaša identifikácia alebo kontaktné údaje. Používaním systému nám dávate súhlas na aktualizácie podľa potreby a súhlasíte, že všetky informácie, ktoré poskytnete pri registrácii sú pravdivé a aktuálne.

Okrem dodržiavania všetkých podmienok na tejto stránke ste povinní dodržiavať pravidlá plag.sk o ochrane osobných údajov a všetky platné zákony a predpisy, ako napríklad predpisy týkajúce sa vývozu a kontroly dát. Ich porušenie alebo podozrenie o ich porušení môže viesť k udelení zákazu prístupu na plag.sk, ktorý si vyhradzuje právo odoprieť prístup každému, kto na základe vlastného vedomia porušuje stanovené zásady a pravidlá.

Ku plag.sk máte prístup iba na základe inštrukcií a rozhrania, ktoré poskytujeme. Preto sa, prosím, nepokúšajte získať prístup ku plag.sk, jeho produktom a službám prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, akými sú skripty a weboví roboti.

plag.sk a jeho obsah sú chránené zákonom o intelektuálnom vlastníctve. V akejkoľvek kópii, ktorú vytvoríte, neodstraňujte autorské práva ani iné informácie o vlastníctve zahrnuté v obsahu plag.sk. Používanie plag.sk, jeho produktov a služieb vám nedáva žiadne vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva. Predaj, zmena, reprodukcia a distribúcia obsahu plag.sk prináleží výhradne plag.sk. Ak potrebujete autorizáciu na používanie nášho obsahu, kontaktujte nás, prosím, na [email protected]

Vrátenie platby

Všetky služby sú poskytované bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Plag.sk nie je povinná vydávať používateľom žiadne vrátenia ani vrátenia peňazí. Používatelia by mali službu využívať na svoje vlastné riziko.

Nahrané dokumenty

Nahrané dokumenty alebo text (dáta) sú uložené na našich serveroch a výňatky z nich sú anonymne porovnávané na internete k interným databázam. Používateľ má plné právo vymazať svoje dokumenty z našich serverov. Nahrané dokumenty sa nemôžu brať do úvahy pri analýze plagiátorstva iných používateľov bez vôle a súhlasu používateľa.

Zodpovednosť a náhrada škody

Vždy robíme, čo je v našich silách, no chyby sa stávajú, a preto používajte túto stránku na vlastnú zodpovednosť. Negarantujeme presnosť ani spoľahlivosť produktov a služieb poskytovaných stránkou plag.sk a ani výsledky obdržané používaním našej stránky. Ak nájdete akúkoľvek chybu, informujte nás, prosím.

Na plag.sk môžeme kedykoľvek vykonávať zmeny bez predchádzajúceho oznámenia. Nie sme zodpovední za stratu, zmenu alebo korupcie predloženého obsahu. Nezaručujeme, že plag.sk bude fungovať bez problémov alebo že náš server nenapadnú počítačové vírusy či iné chyby. Ak vaše používanie plag.sk vedie k potrebe opraviť alebo vymeniť zariadenie či dáta, nesiete za to sami zodpovednosť na vlastné náklady.

plag.sk môže zobrazovať obsah tretích strán vrátane odkazov na webové stránky tretích strán. Tento obsah je výhradnou zodpovednosťou subjektu, ktorý to umožňuje. Môžeme ho preskúmať, odstrániť či odmietnuť ho zobraziť, no nie je to naša výhradná povinnosť.

Plag.sk neschvaľuje ani nie je zodpovedný za obsah tretích strán, preto k nemu pristupujte na vlastné riziko.

Súkromie

Naša Ochrana osobných údajov vysvetľuje, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi. Používaním plag.sk súhlasíte s týmito podmienkami.