Zásady ochrany osobných údajov

Registrácia

Počas prihlasovania zadá používateľ svoj e-mail, telefónne číslo, používateľské meno, vzdelávaciu inštitúciu a fotografiu. Môžeme požadovať alebo uložiť používateľovu informáciu o lokácii alebo ďalšie iné informácie. Informácie, ktoré uchovávame, sú používané pre štatistické alebo analytické účely, takisto ako kontaktovanie používateľa.

Nahrávanie dokumentu

Po prihlásení môže používateľ nahrať dokument do systému. Dokument bude overený kvôli detekcii plagiátorstva. Po kontrole dokumentu ho môžete slobodne vymazať zo systému kliknutím na príslušné tlačidlo.

Nahrané dokumenty sú v systéme archivované najmenej 3 roky.

Všetky nahrané dokumenty sú prísne chránené pred prístupom tretích strán.

Nahrané dokumenty nie sú zahrnuté do našej vyhľadávacej databázy.

Nahrané dokumenty môžu byť zahrnuté do vyhľadávacej databázy iba povolením používateľa kvôli ochrane autorských práv alebo distribúcie prístupu. V tomto prípade autorské a vlastnícke práva prináležia používateľovi.

Pre štatistické a analytické účely môžeme zaznamenávať dáta o aktivite používateľa (IP adresa, počet nahraných dokumentov, detaily pripojenia, výsledky kontroly a podobné dáta).

Partneri

Systém môže používať softvér svojich partnerov:

  1. platobný systém (paypal, paysera, braintree a iné);
  2. informácie šírené na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter a iné)

Softvér tretích strán pracuje podľa jeho predpisov a systém plagramme.com sa musí riadiť týmito predpismi.

Osobné údaje

Používatelia môžu kedykoľvek zmeniť svoje osobné údaje kliknutím na tlačidlo „nastavenia“. Používateľ môže zmeniť akúkoľvek z poskytnutých osobných informácií. E-mailová adresa nemôže byť zmenená.

Bezpečnosť

Používateľ si zvolí prihlasovacie heslo pri registrácii. Heslo si môže zmeniť alebo si nechať vygenerovať nové. Taktiež to môže byť prihlasovací odkaz alebo e-mail zaslaný systémom. Používateľ môže odmietnuť prijímanie e-mailov odoslaných systémom (okrem obnovenia hesla).

Kontaktné informácie

Názov spoločnosti: ACVK

[email protected]

telefónne číslo: +370 657 77548

Adresa: Gedimino 28/2, LT-01104, Vilnius, Litva